Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shfuqizimi i vendimeve të datës 31.03.2020 dhe vendimet e reja të Ministrisë së Shëndetësisë rreth Covid-19

Vendimet për vatrat e përhapjes se Covid-19 në Kosovë

05-1996-2

05-1997-2

05-2000-2

05-2002-2

05-2004-2

05-2005-2

05-2006-2

05-2008-2

Shfuqizimi i vendimeve të datës 31.03.2020

05-1689-2

05-1745-2

05-1746-2

05-1765-2

05-1829-2

05-1831-2

05-1834-2

05-1867-2

Vendimet e reja rreth Covid-19:

Prishtine

Deçan

Dragash

Ferizaj

Fushe Kosove

Gjakove

Gjilan

Gllogoc

Graqanice

Hani i Elezit

Istog

Junik

Kaçanik

Kamenice

Kline

Kllokot

Leposaviq

Lipjan

Malishevë

Mamushë

Mitrovica e Veriut

Mitrovice

Novoberde

Obiliq

Partesh

Peje

Podujeve

Prizren

Rahovec

Ranillugë

Shtërpcë

Shtime

Skenderaj

Suhareke

Viti

Vushtrri

Zubin Potok

Zveçan