Ministri



Urani Isamili Portret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uran Ismaili – Ministër i Shëndetësisë