Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vegëzat

INFORMATA KONTAKTUESE

Divizioni i Komunikimit me Publikun

msh.info@rks-gov.net

Zyra për licencimin e profesionistëve shëndetësor: +383 38 212 291

Zyra për licencimin e institucioneve private shëndetësore: +383 38 212 522

Zyra për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Publike Shëndetësore: + 383 38 200 80 703

NA KONTAKTONI