Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vegëzat

INFORMATA KONTAKTUESE

Divizioni i Komunikimit me Publikun

msh.info@rks-gov.net

Zyra për licencimin e profesionistëve shëndetësor: +383 38 200 24 006

Zyra për licencimin e institucioneve private shëndetësore:  +383 38 200 24 124, + 383 38 200 24 116  dhe +383 38 200 24 077

Zyra për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Publike Shëndetësore: +383 38 200 80 703 dhe +383 200 80 704

Zyrtari për mbrojtjen e sinjalizueseve (për administraten e brendshme të MSh) Lulzim Uka

NA KONTAKTONI