Ballina / Divizionet

Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor

Dr. Albana Morina

Udhëheqëse e Divizionit


albana.morina@rks-gov.net