Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzimi Administrativ (Shëndetësi) Nr. 01-2024 Variacionet e Produkteve Medicinale

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ (Shëndetësi) Nr. 01-2024 Variacionet e Produkteve Medicinale.pdf

Udhëzimi Administrativ Nr 06- 2023 për Udhërrëfyes dhe Protokolle Klinike

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ Nr 06- 2023 për Udhërrëfyes dhe Protokolle Klinike.pdf

Udhëzimi Administrativ për Caktimin e Listës, Llojeve dhe Pajisjeve Ndihmëse për Personat Paraplegjik dhe Tetraplegjik

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ për Caktimin e Listës, Llojeve dhe Pajisjeve Ndihmëse për Personat Paraplegjik dhe Tetraplegjik.pdf

Administrativno Uputstvo- Br.05-2023- Kombinovane Upozorenje

 • Shkarko

  ADMINISTRATIVNO_UPUTSTVO_BR._05-2023__KOMBINOVANE_UPOZORENJE.pdf

Administrative Instruction- No.05-2023- Combined- Warnings

 • Shkarko

  ADMINISTRATIVE_INSTRUCTION_NO._05-2023__COMBINED_WARNINGS.pdf

Udhëzimi Administrativ- (Shëndetësi) Nr.05-2023—Vërejtjet e Kombinuara

 • Shkarko

  UDHËZIMI_ADMINISTRATIV_(Shëndetësi)_NR._05_2023__VËREJTJET_E_KOMBINUARA.pdf

Udhëzimi Administrativ 02-2023 për kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore në institucionet private

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ 02-2023 për kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore në institucionet private.pdf

Udhëzimi Administrativ për trajtimin mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ 03-2023 për trajtimin mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike.pdf

Udhëzimi Administrativ Nr. 05-2023 Masat për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijës nga Abuzimi me Narkotikë

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ Nr. 05-2023 Masat për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijës nga Abuzimi me Narkotikë.pdf

Udhëzimi Administrativ Nr. 04-2023

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ Nr. 04-2023 për Trajtimin Mjekësor dhe Psikologjik të Fëmijës- Viktimë e Abuzimit për t'i ndihmuar në Rehabilitim dhe për t’u ri Integruar në Shoqëri.pdf

Udhezimi Administrativ- 04-2013- Certifikatat Shëndetësore

Parimet e adoleshencës trajtimi i çrregullimeve gjatë përdorimit të substancave

 • Shkarko

  Udhëzues- Parimet e adoleshencës trajtimi i çrregullimeve gjatë përdorimit të substancave.pdf

Shëndeti mendor në punë

 • Shkarko

  Udhëzues- Shëndeti mendor në punë.pdf

Udhëzimi Administrativ për Shkollim Specialistik

Shkarko

Udhëzimi Administrativ për Shkollim Specialistik39782074.6895.pdf

Udhëzimi Administrativ NR. 02 -2022

 

Shkarko

Udhezimi Administrativ NR. 02 -202233212141.1633.pdf

01-2008 Udhëzimi Administrativ: Themelimi dhe Funksionimi i Njësisë për Menaxhimin e Projektit për HIV-AIDS në RKS

 

Shkarko

01-2008 Udhëzimi Administrativ: Themelimi dhe Funksionimi i Njësisë për Menaxhimin e Projektit për HIV-AIDS në RKS51101675.2177.pdf

09-2010 Udhëzim Administrativ: Njësive për Menaxhimin e Projektit per TB dhe HIV AIDS ën RKS

 

Shkarko

09-2010 Udhëzim Administrativ: Njësive për Menaxhimin e Projektit per TB dhe HIV AIDS ën RKS51004460.3476.pdf

11-2006 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Ligjit Nr.22 2003 “Për Inspektoratin Sanitar të Kosovës”

 

Shkarko

11-2006 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Ligjit Nr.22 2003 “Për Inspektoratin Sanitar të Kosovës”50910044.1725.pdf

Nr-01 2018 Udhëzim Administrativ – Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ ( SHËNDETËSI) NR. 05 2017 Shkollimi Specialistik

 

Shkarko

Nr-01 2018 Udhëzim Administrativ – Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ ( SHËNDETËSI) NR. 05 2017 Shkollimi Specialistik50544668.3397.pdf

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës.( Pjesa e dytë)

  

Shkarko

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës.( Pjesa e dytë)50441066.5826.pdf

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës (pjesa e parë)

 

Shkarko

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës (pjesa e parë)50325922.6778.pdf

Udhëzim Administrativ nr. 06 2017 – për shkollimin dhe licencimin e psikologëve klinikë

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ nr. 06 2017 – për shkollimin dhe licencimin e psikologëve klinikë50217473.5962.pdf

Udhëzim Administrativ – Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 2.compressed

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ – Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 2.compressed50122263.2562.pdf

Udhëzim Administrativ Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 1

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 1 50038941.2208.pdf

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 04 2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 04 2016 PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NË AKPPM

 

Shkarko

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 04 2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 04 2016 PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NË AKPPM49903737.4055.pdf

Udhëzim Administrativ nr. 01 2017 IMPORTI I INDEVE DHE QELIZAVE

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ nr. 01 2017 IMPORTI I INDEVE DHE QELIZAVE49782418.393.pdf

Udhëzim Administrativ 05 2016 për ndryshim plotësim të UA: Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore 06 2015

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 05 2016 për ndryshim plotësim të UA: Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore 06 201549627468.5354.pdf

Udhëzim Administrativ 09 2015 Mjediset pa tym duhani dhe vendosja e shenjave për ndalimin e pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura

  

Shkarko

Udhëzim Administrativ 09 2015 Mjediset pa tym duhani dhe vendosja e shenjave për ndalimin e pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura49444163.9709.pdf

Udhëzim Administrativ 08 2015 Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike

  

Shkarko

Udhëzim Administrativ 08 2015 Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike49489630.6399.pdf

Udhëzim Administrativ 3-2019 – Për udhërrëfyes dhe protokole klinike

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 3-2019 – Për udhërrëfyes dhe protokole klinike33773356.9877.pdf

Udhëzim Administrativ 2-2019- Për rregullimin e çmimit te barnave

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 2-2019- Për rregullimin e çmimit te barnave33729379.4655.pdf

Udhëzim Administrativ 1-2019 – Për veprimtarinë, strukturën dhe funksionet shëndetësore për HIV-AIDS_

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 1-2019 – Për veprimtarinë, strukturën dhe funksionet shëndetësore për HIV-AIDS_33679781.7746.pdf

UA – Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale, Preparateve herbale për te cilat nuk nevojitet autorizim

 

Shkarko

UA – Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale, Preparateve herbale për te cilat nuk nevojitet autorizim33621698.0766.pdf

UA Nr. – 08-2017 – Organizimi, struktura, përcaktimi i shërbimeve dhe veprimtarisë së institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSH)

 

Shkarko

UA Nr. – 08-2017 – Organizimi, struktura, përcaktimi i shërbimeve dhe veprimtarisë së institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSH)33217090.4522.pdf

Udhezim Administrativ Nr. 07-2017 – Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese

 

Shkarko

Udhezim Administrativ Nr. 07-2017 – Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese 33120248.9564.pdf

Udhëzim Administrativ nr. 3-2017 – PËR TRAJTIM MJEKËSOR JASHTË INSTITUCIONEVE SHËNDETËSORE PUBLIKE

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ nr. 3-2017 – PËR TRAJTIM MJEKËSOR JASHTË INSTITUCIONEVE SHËNDETËSORE PUBLIKE31799460.084.pdf

UA – Kushtet për inspektim dhe masat e kontrollit, trajnimi dhe kualifikimi i inspektorëve, në fushën e indeve dhe qelizave humane

 

Shkarko

UA – Kushtet për inspektim dhe masat e kontrollit, trajnimi dhe kualifikimi i inspektorëve, në fushën e indeve dhe qelizave humane31732987.1159.pdf

Udhëzim Administrativ 08-2016 Kushtet për kualifikimin dhe trajnimin e personave që kryejnë transpalntimin

  

Shkarko

Udhëzim Administrativ 08-2016 Kushtet për kualifikimin dhe trajnimin e personave që kryejnë transpalntimin 68863222.2859.pdf

Udhëzim-administrativ-07-2016 Mbledhja e Premiumeve për Sigurimin Shëndetësor të Obligueshëm

 

Shkarko

Udhëzim-administrativ-07-2016 Mbledhja e Premiumeve për Sigurimin Shëndetësor të Obligueshëm68802667.3259.pdf

Udhëzim-administrativ-06-2016 Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese

  

Shkarko

Udhëzim-administrativ-06-2016 Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese 68739572.3538.pdf

Udhëzim Administrativ 04-2016 – Tarifat e shërbimeve të ofruara në AKPPM

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 04-2016 – Tarifat e shërbimeve të ofruara në AKPPM68582282.8831.pdf

Udhëzim Administrativ 03-2016 -Trajtimi mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 03-2016 -Trajtimi mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike68522302.7353.pdf

Udhëzim Administrativ 01-2016- Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 01-2016- Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor68465094.7448.pdf

Udhëzim Administrativ 11-2015 – Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 11-2015 – Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale68303958.9911.pdf

Udhëzim Administrativ 10-2015- Mbledhja e Premiumeve për sigurimin shëndetësor të Obligueshëm

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 10-2015- Mbledhja e Premiumeve për sigurimin shëndetësor të Obligueshëm68245171.5454.pdf

UA Mbi kërkesat e praktikës së mirë të prodhimit- lëshimit të autorizim prodhimit dhe certifikatës për praktikën e prodhimit te produkteve medicinale

 

Shkarko

UA Mbi kërkesat e praktikës së mirë të prodhimit- lëshimit të autorizim prodhimit dhe certifikatës për praktikën e prodhimit te produkteve medicinale68030276.5652.pdf

Udhëzim Administrativ 06-2015 Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore_Pjesa2

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 06-2015 Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore_Pjesa267890651.6616.pdf

Udhëzim Administrativ 06-2015_Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore Pjesa1

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 06-2015_Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore Pjesa167830298.3641.pdf

Udhëzim Administrativ 05-2015 Bordi i Ankesave

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 05-2015 Bordi i Ankesave67764400.5423.pdf

Udhëzim Administrativ 04-2015 Komisioni për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 04-2015 Komisioni për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale 67659575.5897.pdf

Udhëzim Administrativ 03-2015 Laboratoret Galenike

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 03-2015 Laboratoret Galenike67597907.893.pdf

Udhëzim Administrativ 02-2015 Organizimi, përcaktimi i Shërbimeve dhe Veprimtarisë së Institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 02-2015 Organizimi, përcaktimi i Shërbimeve dhe Veprimtarisë së Institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor67552430.3669.pdf

20-2013 Udhëzim Administrativ: Plotësim-ndryshim i UA nr. 17-2013 Mbi Autorizim të Marketingut për Plasimin e P.Medicinale në Republikën e Kosovës

  

Shkarko

20-2013 Udhëzim Administrativ: Plotësim-ndryshim i UA nr. 17-2013 Mbi Autorizim të Marketingut për Plasimin e P.Medicinale në Republikën e Kosovës66927790.6663.pdf

19-2013 Udhëzim Administrativ: Linja Telefonike për Ankesat e Qytetarëve në Ofrimin e Shërbimeve Shëndetësore

 

Shkarko

19-2013 Udhëzim Administrativ: Linja Telefonike për Ankesat e Qytetarëve në Ofrimin e Shërbimeve Shëndetësore 66848648.2498.pdf

UA: Për Thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin e produkteve medicinale të cilat nuk janë paralele të regjistruara në Republiken e Kosovës

 

Shkarko

UA: Për Thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin e produkteve medicinale të cilat nuk janë paralele të regjistruara në Republiken e Kosoves66752949.3587.pdf

17-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Autorizim të marketingut për plasimin e produkteve medicinale në Republiken e Kosovës

 

Shkarko

17-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Autorizim të marketingut për plasimin e produkteve medicinale në Republiken e Kosovës66602057.7488.pdf

16-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Kërkesat e Praktikës së Mirë të Prodhimit në RKS

 

Shkarko

16-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Kërkesat e Praktikës së Mirë të Prodhimit në RKS66543371.743.pdf

15-2013 Udhëzim Administrativ: Karta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Pacientit

 

Shkarko

15-2013 Udhëzim Administrativ: Karta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Pacientit66492861.1873.pdf

14-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Pakicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale

 

Shkarko

14-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Pakicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale66430942.8325.pdf

13-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Shumicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale

 

Shkarko

13-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Shumicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale66373097.9594.pdf

12-2013 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale

 

Shkarko

12-2013 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale66316831.8567.pdf

11-2013 Udhëzim Administrativ: Sistemi i Informatave Shëndetësore dhe Raportimi i të Dhënave Statistikore Shëndetësore

 

Shkarko

11-2013 Udhëzim Administrativ: Sistemi i Informatave Shëndetësore dhe Raportimi i të Dhënave Statistikore Shëndetësore66266297.8288.pdf

10-2013 Udhëzim Administrativ: Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

 

Shkarko

10-2013 Udhëzim Administrativ: Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike66208054.4292.pdf

09-2013 Udhëzim Administrativ: Skema Stimulative e Performancës së Profesionistëve Shëndetësor dhe Shërbimeve Profesionale

  

Shkarko

09-2013 Udhëzim Administrativ: Skema Stimulative e Performancës së Profesionistëve Shëndetësor dhe Shërbimeve Profesionale66135228.9857.pdf

08-2013 Udhëzim Administrativ: Lista dhe çmimorja e shërbimeve të kujdesit themelor

 

Shkarko

08-2013 Udhëzim Administrativ: Lista dhe çmimorja e shërbimeve të kujdesit themelor66078744.5068.pdf

07-2013 Udhëzim Administrativ: Metodat dhe mjetet bashkëkohore për planifikimin familjar

 

Shkarko

07-2013 Udhëzim Administrativ: Metodat dhe mjetet bashkëkohore për planifikimin familjar66021062.0996.pdf

06-2013 Udhëzim Administrativ: Për Frytnimin e Asistuar Mjekësor

 

Shkarko

06-2013 Udhëzim Administrativ: Për Frytnimin e Asistuar Mjekësor65918223.4413.pdf

05-2013 Udhëzim Administrativ: Për Licencimin e Prodhuesve të Pajisjeve Medicinale në RKS

 

Shkarko

05-2013 Udhëzim Administrativ: Për Licencimin e Prodhuesve të Pajisjeve Medicinale në RKS65844581.4625.pdf

03-2013 Udhëzim Administrativ: Shkollimi Specialistik

 

Shkarko

03-2013 Udhëzim Administrativ: Shkollimi Specialistik65714063.7816.pdf

02-2013 Udhëzim Administrativ: Për mënyrën e trajtimit të kryerësve të dhunës në familje

 

Shkarko

02-2013 Udhëzim Administrativ: Për mënyrën e trajtimit të kryerësve të dhunës në familje 65652778.6634.pdf

01-2013 Udhëzim Administrativ: Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor

 

Shkarko

01-2013 Udhëzim Administrativ: Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor65582053.5407.pdf

06-2012 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë

 

Shkarko

06-2012 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë65279514.6001.pdf

05-2012 Udhëzim Administrativ: Mbikëqyrja Etike Profesionale

 

Shkarko

05-2012 Udhëzim Administrativ: Mbikëqyrja Etike Profesionale65219637.5307.pdf

04-2012 Udhëzim Administrativ: Mbi pagesën e taksës administrative për licencimin e institucioneve private shëndetësore

 

Shkarko

04-2012 Udhëzim Administrativ: Mbi pagesën e taksës administrative për licencimin e institucioneve private shëndetësore64808472.644.pdf

03-2012 Udhëzim Administrativ: Për menaxhimin e materialit të intokenencës për personat me aftësi të kufizuara

 

Shkarko

03-2012 Udhëzim Administrativ: Për menaxhimin e materialit të intokenencës për personat me aftësi të kufizuara64733674.6341.pdf

02-2012 Udhëzim Administrativ: Për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike

 

Shkarko

02-2012 Udhëzim Administrativ: Për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike64675589.1596.pdf

01-2012 Udhëzimi Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë

 

Shkarko

01-2012 Udhëzimi Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë64591330.5174.pdf

10-2011 Udhëzimi Administrativ: Regjistrimi dhe licencimi i profesionistëve

 

Shkarko

10-2011 Udhëzimi Administrativ: Regjistrimi dhe licencimi i profesionistëve 62217483.1427.pdf

09-2011 Udhëzimi Administrativ: Rrethanat e vecanta dhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzënësisë

  

Shkarko

09-2011 Udhëzimi Administrativ: Rrethanat e vecanta dhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzënësisë62090940.4828.pdf

07-2011 Udhëzimi Administrativ: Licencimi i psikologëve dhe këshilltarve psikolog

 

Shkarko

07-2011 Udhëzimi Administrativ: Licencimi i psikologëve dhe këshilltarve psikolog 61803778.1158.pdf

05-2011 Udhëzimi Administrativ: Për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore

 

Shkarko

05-2011 Udhëzimi Administrativ: Për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore 61698135.6138.pdf

04-2011 Udhëzimi Administrativ 04-2011: Certifikata Shëndetësore

 

Shkarko

04-2011 Udhëzimi Administrativ 04-2011: Certifikata Shëndetësore 61637232.6162.pdf

03-2011 Udhëzimi Administrativ: Njohja nga ana e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale (AKPM)

 

Shkarko

03-2011 Udhëzimi Administrativ: Njohja nga ana e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale (AKPM)61584790.5077.pdf

01-2011 Udhëzimi Administrativ : Kushtet e njohjes së subspecializimeve të specialistëve

 

Shkarko

01-2011 Udhëzimi Administrativ : Kushtet e njohjes së subspecializimeve të specialistëve61196811.6704.pdf

12-2010 Udhëzim Administrativ: Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike në RKS

 

Shkarko

12-2010 Udhëzim Administrativ: Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike në RKS60563444.949.pdf

10-2010 Udhëzim Administrativ: Për Adminmistrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Mbajtëse

 

Shkarko

10-2010 Udhëzim Administrativ: Për Adminmistrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Mbajtëse60513150.6284.pdf

08-2010 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale

 

Shkarko

08-2010 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale59665600.0573.pdf

06-2010 Udhëzim Administrativ: Inkurajimi, Mbrojtja dhe Përkrahja e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri, në Institucionet Shëndetësore në RKS

 

Shkarko

06-2010 Udhëzim Administrativ: Inkurajimi, Mbrojtja dhe Përkrahja e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri, në Institucionet Shëndetësore në RKS59587723.4951.pdf

05-2010 Udhëzim Administrativ: Për Vaksinoprofilaksë, Seraprofilaksë dhe Kimioprofilaksë

  

Shkarko

05-2010 Udhëzim Administrativ: Për Vaksinoprofilaksë, Seraprofilaksë dhe Kimioprofilaksë58504572.297.pdf

04-2010 Udhëzim Administrativ: Për Kushtet e Njohjes së Subspecializimeve të Specialistëve

 

Shkarko

04-2010 Udhëzim Administrativ: Për Kushtet e Njohjes së Subspecializimeve të Specialistëve 58419203.9717.pdf

03-2010 Udhëzim Administrativ: Program për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

 

Shkarko

03-2010 Udhëzim Administrativ: Program për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike58350077.8554.pdf

02-2010 Udhëzim Administrativ: Dokumentet Shëndetësore (Doracak për plotësimin e dokumenteve shëndetësore)

 

Shkarko

02-2010 Udhëzim Administrativ: Dokumentet Shëndetësore (Doracak për plotësimin e dokumenteve shëndetësore)58274749.4176.pdf

01-2010 Udhëzim Administrativ: Recetat në Sistemin Shëndetësor në RKS

 

Shkarko

01-2010 Udhëzim Administrativ: Recetat në Sistemin Shëndetësor në RKS 58214352.5024.pdf

09-2009 Udhëzim Administrativ: Për Vendosjen e Banderolave në Produktet Medicinale

 

Shkarko

09-2009 Udhëzim Administrativ: Për Vendosjen e Banderolave në Produktet Medicinale57835284.2275.pdf

08-2009 Udhëzim Administrativ: Inspektorati Shëndetësor për Produkte dhe Pajisje Medicinale

 

Shkarko

08-2009 Udhëzim Administrativ: Inspektorati Shëndetësor për Produkte dhe Pajisje Medicinale57774016.0157.pdf

07-2009 Udhëzim Administrativ: Për Shërbimin Profesional të Shëndetit mendor në RKS

 

Shkarko

07-2009 Udhëzim Administrativ: Për Shërbimin Profesional të Shëndetit mendor në RKS57704456.0752.pdf

03-2008 Udhëzimi Administrativ: Kualiteti i Kripës

 

Shkarko

03-2008 Udhëzimi Administrativ: Kualiteti i Kripës57426130.1487.pdf

11-2007 Udhëzim Administrativ: Deponimi, Distribuimi dhe Disperzimi I Produkteve Farmaceutike të Listës Esenciale

 

Shkarko

11-2007 Udhëzim Administrativ: Deponimi, Distribuimi dhe Disperzimi I Produkteve Farmaceutike të Listës Esenciale57093111.0062.pdf

09-2007 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Fletores për Shtatzëna dhe të Fletores së Shëndetit të Fëmijës

 

Shkarko

09-2007 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Fletores për Shtatzëna dhe të Fletores së Shëndetit të Fëmijës57038686.0953.pdf

08-2007 Udhezimi-Administrativ Për shërbimin Spitalor në Kosovë

 

Shkarko

08-2007 Udhezimi-Administrativ Për shërbimin Spitalor në Kosovë56960672.7077.pdf

07-2007 Udhëzim Administrativ: Masat për zvogëlimin dhe kufizimin e pirjes së duhanit

 

Shkarko

07-2007 Udhëzim Administrativ: Masat për zvogëlimin dhe kufizimin e pirjes së duhanit 56896393.8949.pdf

06-2007 Udhëzim Administrativ: Ndalimi I shitjes së prodhimeve të duhanit personave më të rinj se 18 vjeç

 

Shkarko

06-2007 Udhëzim Administrativ: Ndalimi I shitjes së prodhimeve të duhanit personave më të rinj se 18 vjeç56843150.2591.pdf

UA Ndalimi I pirjes së duhanit dhe vendosja e shenjave të ndalimit, shenjëzimi I paketimeve të prodhimeve të duhanit nga prodhuesit dhe importuesit

 

Shkarko

UA Ndalimi I pirjes së duhanit dhe vendosja e shenjave të ndalimit, shenjëzimi I paketimeve të prodhimeve të duhanit nga prodhuesit dhe importuesit56771749.097.pdf

UA Mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesa e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetsore dhe të hyrave vetanake te institucioneve shendetesor

  

Shkarko

UA Mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesa e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetsore dhe të hyrave vetanake te institucioneve shendetesor56619064.6342.pdf

03-2007 Udhëzim Administrativ: Aplikimi I rrezeve joizuese në shëndetësi

 

Shkarko

03-2007 Udhëzim Administrativ: Aplikimi I rrezeve joizuese në shëndetësi56412814.0088.pdf

02-2007 Udhëzim Administrativ: Mbi masat disiplinore dhe gjobat ndëshkimore për kundërvajtje të institucioneve shëndetësore

 

Shkarko

02-2007 Udhëzim Administrativ: Mbi masat disiplinore dhe gjobat ndëshkimore për kundërvajtje të institucioneve shëndetësore56281483.8161.pdf

01-2007 Udhëzim Administrativ: Llojet e Certifikatave Shëndetësore

  

Shkarko

01-2007 Udhëzim Administrativ: Llojet e Certifikatave Shëndetësore56221727.2214.pdf

19- 2006 Udhëzim Administrativ:Disperzimi i Listës Esenciale të Barërave në Kujdesin Parësor Shëndetësor

 

Shkarko

19- 2006 Udhëzim Administrativ:Disperzimi i Listës Esenciale të Barërave në Kujdesin Parësor Shëndetësor55771684.6037.pdf

18-2006 Udhëzim Administrativ: Për Databazën e Sistemit të Informimit Shëndetësor

 

Shkarko

18-2006 Udhëzim Administrativ: Për Databazën e Sistemit të Informimit Shëndetësor55596900.3213.pdf

17-2006 Udhëzim Administrativ: Implementimi i kontratës kolektive sektoriale në mes MSH-së dhe FPKSH-së.

 

Shkarko

17-2006 Udhëzim Administrativ: Implementimi i kontratës kolektive sektoriale në mes MSH-së dhe FPKSH-së.55492502.9925.pdf

16-2006 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit të Përkohshëm Ekzekutiv i QKUK-së.

 

Shkarko

16-2006 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit të Përkohshëm Ekzekutiv i QKUK-së.55411402.6961.pdf

15-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi Specialistik pas Diplomik.

 

Shkarko

15-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi Specialistik pas Diplomik.55347118.1633.pdf

14-2006 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Etik Profesional.

 

Shkarko

14-2006 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Etik Profesional.55263956.4879.pdf

13-2006 Udhëzim Administrativ: Licencimi i Psikologëve Klinik dhe Këshilltarëve Psikosocial.

 

Shkarko

13-2006 Udhëzim Administrativ: Licencimi i Psikologëve Klinik dhe Këshilltarëve Psikosocial.50334190.2396.pdf

12-2006 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të Përkohshëm të Profesionisëve Shëndetësor Qytetar jo-Kosovar.

 

Shkarko

12-2006 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të Përkohshëm të Profesionisëve Shëndetësor Qytetar jo-Kosovar.50183898.7248.pdf

10-2006 Udhëzim Administrativ: Lejet Teknike-Teknologjike Profesionale për Prodhimin e Produkteve Ushqimore

 

Shkarko

10-2006 Udhëzim Administrativ: Lejet Teknike-Teknologjike Profesionale për Prodhimin e Produkteve Ushqimore49891513.2358.pdf

09-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi liçencimin e Laboratoreve Galenike dhe Produkteve Galenike në RKS

 

Shkarko

09-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi liçencimin e Laboratoreve Galenike dhe Produkteve Galenike në RKS49829337.9918.pdf

08-2006 Udhëzim Administrativ: Farmakovigjilenca e Produkteve Medicinale për Përdorim Human të Plasuara në Kosovë

 

Shkarko

08-2006 Udhëzim Administrativ: Farmakovigjilenca e Produkteve Medicinale për Përdorim Human të Plasuara në Kosovë49591229.7028.pdf

07-2006 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit Farmaceutik me Pakicë (Barnatoret)

 

Shkarko

07-2006 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit Farmaceutik me Pakicë (Barnatoret)49512959.9506.pdf

05-2006 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Inspektoratit Sanitar në RKS

 

Shkarko

05-2006 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Inspektoratit Sanitar në RKS49421400.3155.pdf

04-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi themelor profesional dhe provimi i licencës për punëtorët shëndetësor

 

Shkarko

04-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi themelor profesional dhe provimi i licencës për punëtorët shëndetësor 49352722.5427.pdf

03-2006 Udhëzim Administrativ: Minimumii Kushteve, Teknike-Mjekësore, Hapësira dhe Personeli, sipas llojit të Instituticionit Shëndetësor

 

Shkarko

03-2006 Udhëzim Administrativ: Minimumii Kushteve, Teknike-Mjekësore, Hapësira dhe Personeli, sipas llojit të Instituticionit Shëndetësor49277580.6936.pdf

02-2006 Udhëzim Administrativ: Formimi dhe Funksionimi i Komisioneve për Vlerësimin e Përmbushjes së Kushteve Teknike dhe Profesionale për Licencim të

 

Shkarko

02-2006 Udhëzim Administrativ: Formimi dhe Funksionimi i Komisioneve për Vlerësimin e Përmbushjes së Kushteve Teknike dhe Profesionale për Licencim të49206795.2259.pdf

01-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi Pagesën e Taksës Administrative për Licencimin e Institucioneve Private Shëndetësore sipas Llojit të Institucioneve

 

Shkarko

01-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi Pagesën e Taksës Administrative për Licencimin e Institucioneve Private Shëndetësore sipas Llojit të Institucioneve49124810.7013.pdf

13-2005 Udhëzim Administrativ: Për Procedurat e Miratimit të Etikës

 

Shkarko

13-2005 Udhëzim Administrativ: Për Procedurat e Miratimit të Etikës49011768.9741.pdf

12-2005 Udhëzim Administrativ: Për Etiketimin e Produkteve Ushqimore

 

Shkarko

12-2005 Udhëzim Administrativ: Për Etiketimin e Produkteve Ushqimore48947076.3083.pdf

11-2005 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin dhe Organizimin e Departamentit Farmaceutik

 

Shkarko

11-2005 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin dhe Organizimin e Departamentit Farmaceutik48868003.9743.pdf

10-2005 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Institutit Kombëtar së Shëndetësisë Publike të Kosovës

 

Shkarko

10-2005 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Institutit Kombëtar së Shëndetësisë Publike të Kosovës48790905.6504.pdf

09-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet e cilësis për licencimin dhe akreditimin e Institucioneve Shëndetësore dhe implementimi e tyre

 

Shkarko

09-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet e cilësis për licencimin dhe akreditimin e Institucioneve Shëndetësore dhe implementimi e tyre48668448.5269.pdf

08-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet Teknike-Teknologjike që duhet ti plotësojnë Objektet (fabrikat) prodhuese ushqimore

 

Shkarko

08-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet Teknike-Teknologjike që duhet ti plotësojnë Objektet (fabrikat) prodhuese ushqimore48604069.7969.pdf

07-2005 Udhëzim Administrativ:Detyrat dhe Kompetencat e Inspektorëve Sanitar në RKS

 

Shkarko

07-2005 Udhëzim Administrativ:Detyrat dhe Kompetencat e Inspektorëve Sanitar në RKS48498416.6218.pdf

03-2005 Udhëzim Administrativ: Themelimi , detyrat dhe përbërja e Këshillave Mbikqyrëse të Institucioneve Shëndetësore

 

Shkarko

03-2005 Udhëzim Administrativ: Themelimi , detyrat dhe përbërja e Këshillave Mbikqyrëse të Institucioneve Shëndetësore48422015.8409.pdf

02-2005 Udhëzim Administrativ: Për Mënyrën e fitimit të njohurive themelore mbi sigurinë dhe cilësinë e artikujve ushqimor

 

Shkarko

02-2005 Udhëzim Administrativ: Për Mënyrën e fitimit të njohurive themelore mbi sigurinë dhe cilësinë e artikujve ushqimor48351945.9298.pdf

01-2005 Udhëzim Administrativ: Organizimi dhe Administrimi i Shërbimit Profesional të Shëndetit Mendor në RKS

 

Shkarko

01-2005 Udhëzim Administrativ: Organizimi dhe Administrimi i Shërbimit Profesional të Shëndetit Mendor në RKS48260993.3351.pdf

UA 01-2020

 

Shkarko

UA 01-202048092440.6172.pdf

UA 02-2020

 

Shkarko

UA 02-202047996749.8175.pdf

UA Organizimi, Struktura, Percaktimi i Sherbimeve dhe Veprimtarise se Institucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor

 Nr. 03-2020 per Plotesimin dhe Ndryshimin e UA 08-2017

Shkarko

UA Organizimi, Struktura, Percaktimi i Sherbimeve dhe Veprimtarise se Institucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor47780382.0589.pdf

UA 04-2020

 

Shkarko

UA 04-202046929520.6693.pdf

UA per pune sa i perket hapesires kuadrit profesional dhe pajisjeve medicinale te institucioneve private shendetesore jashte-spitalore

  

Shkarko

UA per pune sa i perket hapesires kuadrit profesional dhe pajisjeve medicinale te institucioneve private shendetesore jashte-spitalore46818284.2325.pdf

UA Kushtet e pergjitheshme dhe te veqanta

 

Shkarko

UA Kushtet e pergjitheshme dhe te veqanta46579686.6343.pdf

UA 01-2021 per ndryshimin dhe plotesimin e Udhezimit Administrativ Nr.01-2015 Autorizimi per Marketing per Produkte Medicinale

 

Shkarko

UA per ndryshimin dhe plotesimin e Udhezimit Administrativ Nr.01-2015 Autorizimi per Marketing per Produkte Medicinale46337600.039.pdf

UA per thjeshtesimin e procedurave per regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale qe nuk kane paralele te autorizuara ne Republiken e Kosoves

 

Shkarko

UA per thjeshtesimin e procedurave per regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale qe nuk kane paralele te autorizuara ne Republiken e Kosoves41624669.7054.pdf