Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

01-2008 Udhëzimi Administrativ: Themelimi dhe Funksionimi i Njësisë për Menaxhimin e Projektit për HIV-AIDS në RKS

 

Shkarko

01-2008 Udhëzimi Administrativ: Themelimi dhe Funksionimi i Njësisë për Menaxhimin e Projektit për HIV-AIDS në RKS51101675.2177.pdf

03-2008 Udhëzimi Administrativ: Kualiteti i Kripës

 

Shkarko

03-2008 Udhëzimi Administrativ: Kualiteti i Kripës57426130.1487.pdf