Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

UA 01-2021 per ndryshimin dhe plotesimin e Udhezimit Administrativ Nr.01-2015 Autorizimi per Marketing per Produkte Medicinale

 

Shkarko

UA per ndryshimin dhe plotesimin e Udhezimit Administrativ Nr.01-2015 Autorizimi per Marketing per Produkte Medicinale46337600.039.pdf