Ballina / Qarkoret Informative

Qarkoret Informative

Qarkore Informative Nr. 08/2023

 • Shkarko

  Qarkore Informative Nr. 08-2023.pdf

Qarkore Informative Nr. 07-2023

Qarkore Informative-Trajtimi Mjekësor dhe Psikologjik i Fëmijëve Viktimë e Abuzimit

 • Shkarko

  Qarkore Informative-trajtimi mjekësor dhe psikologjik i fëmijëve viktimë e abuzimit.pdf

Masat për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijës nga Abuzimi me Narkotikë

 • Shkarko

  Qarkore Informative- Masat për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijës nga abuzimi me narkotikë.pdf

Qarkore informative SISH

Përdorimi i antibiotikëve në KPSH

 • Shkarko

  Qarkore Informative- Përdorimi i antibiotikëve në KPSH.pdf

Qarkore informative për zbatimin e LBE

 • Shkarko

  Qarkore informative per zbatimin e LBE.pdf

Ligji Nr.06 L-11 Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

 

Shkarko

Ligji Nr.06 L-11 Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik37365945.9449.pdf

Qarkore Informative 02-2016

 

Shkarko

Qarkore Informative 02-201635824009.7331.pdf

1523-18 dpki Qarkore Informuese

 

Shkarko

1523-18 dpki Qarkore Informuese35692934.0319.pdf

Qarkore për zbatimin e LBE-së

 

Shkarko

Qarkore për zbatimin e LBE-së35605762.1258.pdf

Qarkore për koordinimin e asistencës të donatoreve

 

Shkarko

Qarkore për koordinimin e asistencës të donatoreve35543895.9324.pdf

Qarkore Informative-Për pranim të donacioneve nga Institucionet Shëndetësore

 

Shkarko

Qarkore Informative-Për pranim të donacioneve nga Institucionet Shëndetësore35463949.4189.pdf

Rregullore për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

 

Shkarko

Rregullore për Mbrojtjen e Sinjalizuesve35412472.8165.pdf

Qarkore informative për koordinim ndërinstitucional në rast nevoje për themelim të ISH në KPSH

 

Shkarko

Qarkore informative për koordinim ndërinstitucional në rast nevoje për themelim të ISH në KPSH35343370.7029.pdf

Qarkore Informative për informimin e Institucioneve Shëndetësore publike dhe private

 

Shkarko

Qarkore Informative për informimin e Institucioneve Shëndetësore publike dhe private35288660.8166.pdf

Qarkore Informative për Drejtoritë e Inspekcionit të Komunave të Republikës së Kosovës- ENG

  

Shkarko

Qarkore Informative për Drejtoritë e Inspekcionit të Komunave të Republikës së Kosovës- ENG35218835.9575.docx

Qarkore Informative për Drejtoritë e Inspekcionit të Komunave të Republikës së Kosovës- srb

 

Shkarko

Qarkore Informative për Drejtoritë e Inspekcionit të Komunave të Republikës së Kosovës- srb35095976.9984.docx

Qarkore Informative për Drejtoritë e Inspekcionit të Komunave të Republikës së Kosovës

  

Shkarko

Qarkore Informative për Drejtoritë e Inspekcionit të Komunave të Republikës së Kosovës35016269.1376.pdf

Qarkore Informative Nr. 01.2022

 

Shkarko

Qarkore Informative Nr. 01.202234929563.7182.pdf