Zyra e sekretarit / Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar i Përgjithshëm

Staff Photo

Dr. Naim Bardiqi

Sekretar i Përgjithshëm
naim.bardiqi@rks-gov.net