Ballina / Rregulloret

Rregulloret

Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e vendeve të punës në MSh

  • Shkarko

    RREGULLORE NR. 15-2024 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË MSH.pdf

Rregullore për shërbimin e komunikimit qeveritar me publikun

 

Shkarko

Rregullore per sherbimin e komunikimit qeveritar me publikun64146587.2291.pdf

Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e vendeve të punës në MSh

 

Shkarko

Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e vendeve të punës në MSh 05.05.201563889192.8554.pdf

Regullore për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor dhe stafit mbështetës gjatë pandemisë COVID-19

 

Shkarko

Regullore për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor dhe stafit mbështetës gjatë pandemisë COVID-1963701311.9242.pdf

Rregullore për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit

 

Shkarko

Rregullore per percaktimin e procedures per pranimin dhe trajtimin e rasteve te sinjalizimit63580630.0758.pdf

Statuti i QKUK-së

 

Shkarko

Statuti i QKUK-së63368504.2053.pdf