Ballina / Qasja në Dokumente Publike

Qasja në Dokumente Publike

Gjylferije Zabeli

Zyrtare Përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike
Gjylferije.zabeli@rks-gov.net
03820024131