Ballina / Ligjet

Ligjet

Ligji nr. 08-L-220 për Çmimin e Produkteve Medicinale

  • Shkarko

    Ligji nr. 08-L-220 për Çmimin e Produkteve Medicinale.pdf

Ligji Nr. 08-L-200 për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse

  • Shkarko

    Ligji Nr. 08-L-200 për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse.pdf

Ligji për transplantimin e indeve dhe qelizave

 

Shkarko

Ligji per transplantimin e indeve dhe qelizave37438490.4245.pdf

Ligji për produktet dhe paisjet medicinale

 

Shkarko

Ligji per produktet dhe paisjet medicinale37300020.5419.pdf

Ligji për Sigurime Shendetesore

 

Shkarko

Ligji per Sigurime Shendetesore37157508.2086.pdf

Ligji për Shëndetësi

 

Shkarko

Ligji per Shendetesi37001110.3476.pdf

Ligji për Odat e profesionistëve shëndetësor

 

Shkarko

Ligji per Odat e profesionisteve shendetesor36899507.0791.pdf

Ligji për kontrollin e duhanit

 

Shkarko

Ligji per kontrollin e duhanit36792172.0793.pdf

Produktet dhe Pajisjet Mjekësore plotësim ndryshim

 

Shkarko

Produktet dhe Pajisjet Mjekesore plotesim ndryshim36685322.893.pdf

Ligji për Kryqin e Kuq të Kosovës

 

Shkarko

Ligji per Kryqin e Kuq te Kosoves36568335.7753.pdf

Ligji për Duhanin plotësim ndryshim

 

Shkarko

Ligji per Duhanin plotesim ndryshim36453991.4665.pdf

Ligji për shëndetësi ndryshim plotësim

 

Shkarko

Ligji per shendetesi ndryshim plotesim36342123.4934.pdf

Ligji për ndërprerjen e shtatzanisë

 

Shkarko

Ligji per nderprerjen e shtatzanise36238496.8771.pdf

Ligji për Sëmundjet ngjitëse

 

Shkarko

Ligji per Semundjet ngjitese36137229.829.pdf

Ligji për transfuzionin e gjakut

 

Shkarko

Ligji per transfuzionin e gjakut35994543.1991.pdf

Ligji për shëndetësine publike

 

Shkarko

Ligji per shendetesine publike35895661.6522.pdf

Ligji për nxitjen dhe mbrojtjen me të ushqyerit me qumësht të gjirit

 

Shkarko

Ligji per nxitjen dhe mbrojtjen me te ushqyerit me qumesht te gjirit35756442.1863.pdf

Ligji për shëndetin riprodhues

 

Shkarko

Ligji per shendetin riprodhues35550517.5068.pdf

Ligji për Kujdesin Shëndetësor Emergjent

 

Shkarko

Ligji per Kujdesin Shendetesor Emergjent35443236.9974.pdf

Ligji për Inspektoratin Shëndetësor

 

Shkarko

Ligji per Inspektoratin Shendetesor35306394.9737.pdf

Ligji për Duhanin

 

Shkarko

Ligji per Duhanin35161566.3165.pdf

Ligji për veprimtarinë private në shëndetësi

 

Shkarko

Ligji per veprimtarine private ne shendetesi35018736.726.pdf

Ligji për të drejtat dhe përgjegjësite e qytetarëve në Kujdesin Shëndetësor

 

Shkarko

Ligji per te drejtat dhe pergjegjesite e qytetareve ne Kujdesin Shendetesor34873416.0021.pdf

Pajisjet Medicinale

 

Shkarko

Pajisjet Medicinale34520154.4097.pdf

Ligji për Inspektoratin Sanitar të Kosovës

 

Shkarko

Ligji per Inspektoratin Sanitar te Kosoves34345637.0601.pdf

Ligji për Barazi Gjinore

 

Shkarko

Ligji per Barazi Gjinore34182859.1293.pdf