Ballina / Zyrtar/e Përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Zyrtar/e Përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Albulena Mehmeti

Zyrtare Përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Albulena.mehmeti@rks-gov.net
03820024073