Ballina / Departamentet

Departamenti i Shërbimeve Shëndetësore

Dr. Arsim Qavdarbasha

Udhëheqës i Departamentit


arsim.qavdarbasha@rks-gov.net
038 200 24 041
  • Divizioni i Shëndetit Mendor
  • Divizioni i Shëndetit të Nënës dhe Fëmiut
  • Divizioni i Shërbimeve të Veçanta Shëndetësore
  • Divizioni i Infermierisë