Ballina / Departamentet

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Jahë Gecaj

Zëvendësues i Udhëheqësit të Departamentit


jahe.gecaj@rks-gov.net
038 200 24 111
  • Divizioni i Burimeve Njerëzore
  • Divizioni për Buxhet dhe Financa
  • Divizioni i TI dhe Shërbimeve Logjistike