Ballina / Departamentet

Departamenti për Zhvillim Strategjik Shëndetësor

Niman Bardhi

Zëvendësues i Udhëheqësit të Departamentit


niman.bardhi@rks-gov.net
038 200 24 081