Ballina / Departamentet

Departamenti për Zhvillim Strategjik Shëndetësor

  • Divizioni i Planifikimit Strategjik në Shëndetësi
  • Divizioni i Monitorimit dhe Vlerësimit
  • Divizioni i Cilësisë dhe Sigurisë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor
  • Divizioni i Licencimit dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
  • Divizioni i Infrastrukturës
  • Divizioni i të Drejtave të Qytetarëve në Kujdesin Shëndetësor