Ballina / Departamentet

Departamenti Ligjor

Afërdita Hoxha

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Departamentit


Aferdita.syl.hoxha@rks-gov.net
038 200 24 032
  • Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit
  • Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit dhe Bashkëpunimi nder-institucional