Ballina / Divizionet

Divizioni i Prokurimit

Berat Marmullaku

Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit te Prokurimit


berat.marmullaku@rks-gov.net
038 200 24098