Ballina / Divizionet

Divizioni i Komunikimit me Publikun

Dr. Faik Hoti

Udhëheqes i Divizionit të Komunikimit me Publikun


faik.hoti@rks-gov.net
038 200 24 020