Ballina / Divizionet

Divizioni i Farmacisë

Mentor Syla

Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit të Farmacisë


mentor.syla@rks-gov.net
038 200 24 091