Ballina / Divizionet

Divizioni i Farmacisë

Fatbardha Murtezi

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit të Farmacisë


fatbardha.murtezi@rks-gov.net
038 200 24 091