Kabineti i Ministrit / Këshilltarët

Këshilltarët

Durim Elshani

Këshilltar Politik
Durim.Elshani@rks-gov.net
03820024071

Egzon Vërbovci

Këshilltar Politik
egzon.verbovci@rks-gov.net
03820024142

Azize Daku

Këshilltare Politike
Azize.Daku@rks-gov.net

Egzon Azemi

Shef i Kabinetit të Ministrit
egzon.azemi@rks-gov.net

Aida Morina

Këshilltare Politike për Komunitete
Aida.Morina@rks-gov.net