Kabineti i Ministrit / Këshilltarët

Këshilltarët

Hysni Mehani

Këshilltar Politik
Hysni.mehani@rks-gov.net

Irfan Krasniqi

Këshilltar Politik
Irfan.krasniqi@rks-gov.net

Egzon Pnishi

Këshilltar Politik
Egzon.Pnishi@rks-gov.net

Aida Morina

Këshilltare Politike për Komunitete
Aida.Morina@rks-gov.net