Ballina / Udhërrëfyesit dhe Protokollet Klinike (UPK)

Udhërrëfyesit dhe Protokollet Klinike (UPK)

UDHËRRËFYES KLINIK PËR TRAJTIMIN E MELANOMËS MALINJE LOKALISHT TË AVANCUAR DHE METASTATIKE (Për konsultime Publike)

Komentet eventuale lidhur me UK: Udhërrëfyesi për trajtimin e melanomës se avancuar dhe metastatike, të i adresohen kryesueses së Grupi Punues: Dr. Dafina Ademi:

dafinaademi@hotmail.com

 

 • Shkarko

  Udherrefyesi per trajtimin e melanomes.docx

Udhëzuesi për Zbatimin e Programit Psikosocial me Aktivitete Okupuese për Trajtimin e Rasteve me Probleme të Shëndetit Mendor në Burgje

 • Shkarko

  Udhëzuesi për Zbatimin e Programit Psikosocial me Aktivitete Okupuese për Trajtimin e Rasteve me Probleme të Shëndetit Mendor në Burgje.pdf

Udhërrëfyesi Klinik për përdorimin e Azot Oksidulit ( N2O-O2) si sedacion inhalator në praktikën e Stomtologjisë

 • Shkarko

  Udhërrëfyesik Klinik për përdorimin e Azot Oksidulit ( N2O-O2) si sedacion inhalator në praktikën e Stomtologjisë..pdf

Protokolli Klinik për Profilaksën e HIV-it para ekspozimit (PREP)

 • Shkarko

  Protokolli Klinik për Profilaksën e HIV-it para ekspozimit (PREP).docx

Udhëzuesi i Përdorimit të Antibiotikëve në Kujdesin Parësor Shëndetësor

 • Shkarko

  Udhëzuesi i Përdorimit të Antibiotikëve në Kujdesin Parësor Shëndetësor.pdf

Udhërrëfyesi Klinik -Trajtimi i pacientëve me skizofreni

 • Shkarko

  Udhërrëfyesi Klinik -Trajtimi i personave me skizofreni_compressed.pdf

Udhërrëfyesin Klinik- “Crregullimet e stresit post traumatik, traumat dhe crregullimet e lidhura me traumen”

 • Shkarko

  Udhërrëfyesi Klinik- Crregullimet e stresit post traumatik, traumat dhe crregullimet e lidhura me traumen.pdf

Plani i Veprimit për HIV

Shkarko

Plani i Veprimit për HIV51661248.4696.pdf

PKK - Menaxhimi i preekplampsisë së rëndë

 

Shkarko

PKK - Menaxhimi i preekplampsisë së rëndë 47708410.0706.pdf

PKK - Menaxhimi i Hemorragjisë Primare Postpartale

 

Shkarko

PKK - Menaxhimi i Hemorragjisë Primare Postpartale47572428.9574.pdf

PKK - Menaxhimi i astmës akute te të rriturit në KPSH

 

Shkarko

PKK - Menaxhimi i astmës akute te të rriturit në KPSH47355058.4042.docx

PKK - Menaxhimi i hipertensionit arterial

  

Shkarko

PKK - Menaxhimi i hipertensionit arterial 47213398.8634.pdf

PKK -Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19 ne KPSh

 

Shkarko

PKK -Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19 ne KPSh46968817.6726.pdf

Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë primare post partale

 

Shkarko

Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë primare post partale 46787584.2312.pdf

Skrinimi dhe trajtimi i lezioneve prekanceroze të qafës së mitrës

 

Shkarko

Skrinimi dhe trajtimi i lezioneve prekanceroze të qafës së mitrës 46495245.562.pdf

Udhërrëfyesi për shërbime të HIV testimit

 

Shkarko

Udhërrëfyesi për shërbime të HIV testimit46415510.6741.pdf

Udhërrëfyesi i Transportit Neonatal

 

Shkarko

Udhërrëfyesi i Transportit Neonatal 46259753.2014.pdf

Menaxhimi i hipertensionit arterial

 

Shkarko

Menaxhimi i hipertensionit arterial46146825.7972.pdf

Menaxhimi i Astmës

 

Shkarko

Menaxhimi i Astmës 46019544.7593.pdf

Menaxhimi jo-farmakologjik i Sëmundjes së Sheqerit

 

Shkarko

Menaxhimi jo-farmakologjik i Sëmundjes së Sheqerit 45905409.0477.pdf

Menaxhimi farmakologjik i sëmundjes së sheqerit Tip 2 tek të rriturit

 

Shkarko

Menaxhimi farmakologjik i sëmundjes së sheqerit Tip 2 tek të rriturit45812721.4552.pdf

Menaxhimi i gjakderdhjeve akute të traktit të sipërm gastrointestinal te të rriturit

 

Shkarko

Menaxhimi i gjakderdhjeve akute të traktit të sipërm gastrointestinal te të rriturit 45663126.2898.pdf

Diagnoza dhe menaxhimi i Epilepsisë

 

Shkarko

Diagnoza dhe menaxhimi i Epilepsisë 45572941.1968.pdf

Përdorimi i Metadonit për trajtim mbajtës zëvendësues me opioide

 

Shkarko

Përdorimi i Metadonit për trajtim mbajtës zëvendësues me opioide 45370002.8259.pdf

Trajtimi dhe mbikëqyrja e rastit me HIV-AIDS

 

Shkarko

Trajtimi dhe mbikëqyrja e rastit me HIV-AIDS41606200.4204.pdf

Trajtimi me dializë i të rriturve

 

Shkarko

Trajtimi me dializë i të rriturve41487085.8149.pdf

Trajtimi i sëmundjes iskemike trunore

 

Shkarko

Trajtimi i sëmundjes iskemike trunore 41404938.7077.pdf

Kujdesi dhe trajtimi i personave të diagnostikuar me Hepatit C

 

Shkarko

Kujdesi dhe trajtimi i personave të diagnostikuar me Hepatit C 41266873.7919.pdf

Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19

 

Shkarko

Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19 41125761.4307.pdf

Diagnostikimi dhe menaxhimi i tuberkulozit ekstra-pulmonar

 

Shkarko

Diagnostikimi dhe menaxhimi i tuberkulozit ekstra-pulmonar 40718461.6423.pdf

Menaxhimi i infeksionit latent të tuberkulozit

 

Shkarko

Menaxhimi i infeksionit latent të tuberkulozit 40519089.3729.pdf

Trajtimi i Sjelljeve Suicidale

 

Shkarko

Trajtimi i Sjelljeve Suicidale 40374888.0385.pdf

Trajtimi i alkoolit dhe drogave tjera

 

Shkarko

Trajtimi i alkoolit dhe drogave tjera 40248446.1821.pdf

Trajtimi i Depresionit

 

Shkarko

Trajtimi i Depresionit40068690.6739.pdf

Trajtimi i Ankthit

 

Shkarko

Trajtimi i Ankthit39857639.78.pdf

UDHËZUES PËR TRAJTIM ME PLAZMË KONVALESCENTE TË PACIENTËVE ME COVID-19 SI TERAPI MBËSHTETËSE

 

Shkarko

20.UDHËZUES PËR TRAJTIM ME PLAZMË KONVALESCENTE TË PACIENTËVE ME COVID-19 SI TERAPI MBËSHTETËSE40962752.0898.pdf

UK- Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19

 

Shkarko

UK- Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-1939778606.6989.pdf

ENG-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

  

Shkarko

ENG-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”39181707.2348.pdf

SRB- Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

 

Shkarko

SRB- Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”39114049.0635.pdf

SHQ-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

 

Shkarko

SHQ-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”39036981.9602.pdf

Udherrefyesi – DHBGJ

 

Shkarko

Udherrefyesi – DHBGJ38901460.2098.docx

UK Mbikëqyrje në Rast për HIV (Konsultime Publike)

 

Shkarko

UK Mbikëqyrje në Rast për HIV (Konsultime Publike)38582869.1232.docx