Ballina / Udhërrëfyesit dhe Protokollet Klinike (UPK)

Udhërrëfyesit dhe Protokollet Klinike (UPK)

Plani i Veprimit për HIV

Shkarko

Plani i Veprimit për HIV51661248.4696.pdf

PKK - Menaxhimi i preekplampsisë së rëndë

 

Shkarko

PKK - Menaxhimi i preekplampsisë së rëndë 47708410.0706.pdf

PKK - Menaxhimi i Hemorragjisë Primare Postpartale

 

Shkarko

PKK - Menaxhimi i Hemorragjisë Primare Postpartale47572428.9574.pdf

PKK - Menaxhimi i astmës akute te të rriturit në KPSH

 

Shkarko

PKK - Menaxhimi i astmës akute te të rriturit në KPSH47355058.4042.docx

PKK - Menaxhimi i hipertensionit arterial

  

Shkarko

PKK - Menaxhimi i hipertensionit arterial 47213398.8634.pdf

Trajtimi i Sjelljeve Suicidale

 

Shkarko

Trajtimi i Sjelljeve Suicidale 40374888.0385.pdf

Trajtimi i alkoolit dhe drogave tjera

 

Shkarko

Trajtimi i alkoolit dhe drogave tjera 40248446.1821.pdf

Trajtimi i Depresionit

 

Shkarko

Trajtimi i Depresionit40068690.6739.pdf

Trajtimi i Ankthit

 

Shkarko

Trajtimi i Ankthit39857639.78.pdf

ENG-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

  

Shkarko

ENG-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”39181707.2348.pdf

SRB- Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

 

Shkarko

SRB- Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”39114049.0635.pdf

SHQ-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

 

Shkarko

SHQ-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”39036981.9602.pdf

Udherrefyesi – DHBGJ

 

Shkarko

Udherrefyesi – DHBGJ38901460.2098.docx

UK Mbikëqyrje në Rast për HIV (Konsultime Publike)

 

Shkarko

UK Mbikëqyrje në Rast për HIV (Konsultime Publike)38582869.1232.docx