Ballina / Departamentet

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

Mentor Sadiku

Udhëheqës i Departamentit


mentor.sadiku@rks-gov.net
038 200 24 100
  • Divizioni për Integrime Evropiane
  • Divizioni për Koordinim të Politikave