Ballina / Departamentet

Departamenti i Sistemit të Informacioneve Shëndetësore

Zenel Hisenaj

Udhëheqës i Departamentit


zenel.hisenaj@rks-gov.net
038 200 76 075
  • Divizioni i Planifikimit Strategjik në SISh
  • Divizioni i Mbikëqyrjes së Funksionimit Operativ të SISh