Zyra e sekretarit / Asistent i Zyrës

Asistent i Zyrës

Vjosa Kalaja

Asistente Administrative
vjosa.kalaja@rks-gov.net 03820024029