Ballina / Qarkoret Informative

Qarkoret Informative

Ligji Nr.06 L-11 Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

 

Shkarko

Ligji Nr.06 L-11 Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik37365945.9449.pdf

1523-18 dpki Qarkore Informuese

 

Shkarko

1523-18 dpki Qarkore Informuese35692934.0319.pdf