Ballina / Qarkoret Informative

Qarkoret Informative

Qarkore për zbatimin e LBE-së

 

Shkarko

Qarkore për zbatimin e LBE-së35605762.1258.pdf

Qarkore për koordinimin e asistencës të donatoreve

 

Shkarko

Qarkore për koordinimin e asistencës të donatoreve35543895.9324.pdf

Qarkore Informative-Për pranim të donacioneve nga Institucionet Shëndetësore

 

Shkarko

Qarkore Informative-Për pranim të donacioneve nga Institucionet Shëndetësore35463949.4189.pdf

Rregullore për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

 

Shkarko

Rregullore për Mbrojtjen e Sinjalizuesve35412472.8165.pdf