Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Nr-01 2018 Udhëzim Administrativ – Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ ( SHËNDETËSI) NR. 05 2017 Shkollimi Specialistik

 

Shkarko

Nr-01 2018 Udhëzim Administrativ – Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ ( SHËNDETËSI) NR. 05 2017 Shkollimi Specialistik50544668.3397.pdf

UA – Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale, Preparateve herbale për te cilat nuk nevojitet autorizim

 

Shkarko

UA – Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale, Preparateve herbale për te cilat nuk nevojitet autorizim33621698.0766.pdf