Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

06-2012 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë

 

Shkarko

06-2012 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë65279514.6001.pdf

05-2012 Udhëzim Administrativ: Mbikëqyrja Etike Profesionale

 

Shkarko

05-2012 Udhëzim Administrativ: Mbikëqyrja Etike Profesionale65219637.5307.pdf

04-2012 Udhëzim Administrativ: Mbi pagesën e taksës administrative për licencimin e institucioneve private shëndetësore

 

Shkarko

04-2012 Udhëzim Administrativ: Mbi pagesën e taksës administrative për licencimin e institucioneve private shëndetësore64808472.644.pdf

03-2012 Udhëzim Administrativ: Për menaxhimin e materialit të intokenencës për personat me aftësi të kufizuara

 

Shkarko

03-2012 Udhëzim Administrativ: Për menaxhimin e materialit të intokenencës për personat me aftësi të kufizuara64733674.6341.pdf

02-2012 Udhëzim Administrativ: Për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike

 

Shkarko

02-2012 Udhëzim Administrativ: Për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike64675589.1596.pdf

01-2012 Udhëzimi Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë

 

Shkarko

01-2012 Udhëzimi Administrativ: Për Licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovarë64591330.5174.pdf