Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

09-2010 Udhëzim Administrativ: Njësive për Menaxhimin e Projektit per TB dhe HIV AIDS ën RKS

 

Shkarko

09-2010 Udhëzim Administrativ: Njësive për Menaxhimin e Projektit per TB dhe HIV AIDS ën RKS51004460.3476.pdf

12-2010 Udhëzim Administrativ: Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike në RKS

 

Shkarko

12-2010 Udhëzim Administrativ: Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike në RKS60563444.949.pdf

10-2010 Udhëzim Administrativ: Për Adminmistrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Mbajtëse

 

Shkarko

10-2010 Udhëzim Administrativ: Për Adminmistrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Mbajtëse60513150.6284.pdf

08-2010 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale

 

Shkarko

08-2010 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale59665600.0573.pdf

06-2010 Udhëzim Administrativ: Inkurajimi, Mbrojtja dhe Përkrahja e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri, në Institucionet Shëndetësore në RKS

 

Shkarko

06-2010 Udhëzim Administrativ: Inkurajimi, Mbrojtja dhe Përkrahja e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri, në Institucionet Shëndetësore në RKS59587723.4951.pdf

05-2010 Udhëzim Administrativ: Për Vaksinoprofilaksë, Seraprofilaksë dhe Kimioprofilaksë

  

Shkarko

05-2010 Udhëzim Administrativ: Për Vaksinoprofilaksë, Seraprofilaksë dhe Kimioprofilaksë58504572.297.pdf

04-2010 Udhëzim Administrativ: Për Kushtet e Njohjes së Subspecializimeve të Specialistëve

 

Shkarko

04-2010 Udhëzim Administrativ: Për Kushtet e Njohjes së Subspecializimeve të Specialistëve 58419203.9717.pdf

03-2010 Udhëzim Administrativ: Program për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

 

Shkarko

03-2010 Udhëzim Administrativ: Program për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike58350077.8554.pdf

02-2010 Udhëzim Administrativ: Dokumentet Shëndetësore (Doracak për plotësimin e dokumenteve shëndetësore)

 

Shkarko

02-2010 Udhëzim Administrativ: Dokumentet Shëndetësore (Doracak për plotësimin e dokumenteve shëndetësore)58274749.4176.pdf

01-2010 Udhëzim Administrativ: Recetat në Sistemin Shëndetësor në RKS

 

Shkarko

01-2010 Udhëzim Administrativ: Recetat në Sistemin Shëndetësor në RKS 58214352.5024.pdf