Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzimi Administrativ NR. 02 -2022

 

Shkarko

Udhezimi Administrativ NR. 02 -202233212141.1633.pdf

UA per thjeshtesimin e procedurave per regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale qe nuk kane paralele te autorizuara ne Republiken e Kosoves

 

Shkarko

UA per thjeshtesimin e procedurave per regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale qe nuk kane paralele te autorizuara ne Republiken e Kosoves41624669.7054.pdf