Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

13-2005 Udhëzim Administrativ: Për Procedurat e Miratimit të Etikës

 

Shkarko

13-2005 Udhëzim Administrativ: Për Procedurat e Miratimit të Etikës49011768.9741.pdf

12-2005 Udhëzim Administrativ: Për Etiketimin e Produkteve Ushqimore

 

Shkarko

12-2005 Udhëzim Administrativ: Për Etiketimin e Produkteve Ushqimore48947076.3083.pdf

11-2005 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin dhe Organizimin e Departamentit Farmaceutik

 

Shkarko

11-2005 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin dhe Organizimin e Departamentit Farmaceutik48868003.9743.pdf

10-2005 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Institutit Kombëtar së Shëndetësisë Publike të Kosovës

 

Shkarko

10-2005 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Institutit Kombëtar së Shëndetësisë Publike të Kosovës48790905.6504.pdf

09-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet e cilësis për licencimin dhe akreditimin e Institucioneve Shëndetësore dhe implementimi e tyre

 

Shkarko

09-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet e cilësis për licencimin dhe akreditimin e Institucioneve Shëndetësore dhe implementimi e tyre48668448.5269.pdf

08-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet Teknike-Teknologjike që duhet ti plotësojnë Objektet (fabrikat) prodhuese ushqimore

 

Shkarko

08-2005 Udhëzim Administrativ: Standardet Teknike-Teknologjike që duhet ti plotësojnë Objektet (fabrikat) prodhuese ushqimore48604069.7969.pdf

07-2005 Udhëzim Administrativ:Detyrat dhe Kompetencat e Inspektorëve Sanitar në RKS

 

Shkarko

07-2005 Udhëzim Administrativ:Detyrat dhe Kompetencat e Inspektorëve Sanitar në RKS48498416.6218.pdf

03-2005 Udhëzim Administrativ: Themelimi , detyrat dhe përbërja e Këshillave Mbikqyrëse të Institucioneve Shëndetësore

 

Shkarko

03-2005 Udhëzim Administrativ: Themelimi , detyrat dhe përbërja e Këshillave Mbikqyrëse të Institucioneve Shëndetësore48422015.8409.pdf

02-2005 Udhëzim Administrativ: Për Mënyrën e fitimit të njohurive themelore mbi sigurinë dhe cilësinë e artikujve ushqimor

 

Shkarko

02-2005 Udhëzim Administrativ: Për Mënyrën e fitimit të njohurive themelore mbi sigurinë dhe cilësinë e artikujve ushqimor48351945.9298.pdf

01-2005 Udhëzim Administrativ: Organizimi dhe Administrimi i Shërbimit Profesional të Shëndetit Mendor në RKS

 

Shkarko

01-2005 Udhëzim Administrativ: Organizimi dhe Administrimi i Shërbimit Profesional të Shëndetit Mendor në RKS48260993.3351.pdf