Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

10-2011 Udhëzimi Administrativ: Regjistrimi dhe licencimi i profesionistëve

 

Shkarko

10-2011 Udhëzimi Administrativ: Regjistrimi dhe licencimi i profesionistëve 62217483.1427.pdf

09-2011 Udhëzimi Administrativ: Rrethanat e vecanta dhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzënësisë

  

Shkarko

09-2011 Udhëzimi Administrativ: Rrethanat e vecanta dhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzënësisë62090940.4828.pdf

07-2011 Udhëzimi Administrativ: Licencimi i psikologëve dhe këshilltarve psikolog

 

Shkarko

07-2011 Udhëzimi Administrativ: Licencimi i psikologëve dhe këshilltarve psikolog 61803778.1158.pdf

05-2011 Udhëzimi Administrativ: Për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore

 

Shkarko

05-2011 Udhëzimi Administrativ: Për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore 61698135.6138.pdf

04-2011 Udhëzimi Administrativ 04-2011: Certifikata Shëndetësore

 

Shkarko

04-2011 Udhëzimi Administrativ 04-2011: Certifikata Shëndetësore 61637232.6162.pdf

03-2011 Udhëzimi Administrativ: Njohja nga ana e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale (AKPM)

 

Shkarko

03-2011 Udhëzimi Administrativ: Njohja nga ana e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale (AKPM)61584790.5077.pdf

01-2011 Udhëzimi Administrativ : Kushtet e njohjes së subspecializimeve të specialistëve

 

Shkarko

01-2011 Udhëzimi Administrativ : Kushtet e njohjes së subspecializimeve të specialistëve61196811.6704.pdf