Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

UA 01-2020

 

Shkarko

UA 01-202048092440.6172.pdf

UA 02-2020

 

Shkarko

UA 02-202047996749.8175.pdf

UA Organizimi, Struktura, Percaktimi i Sherbimeve dhe Veprimtarise se Institucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor

 Nr. 03-2020 per Plotesimin dhe Ndryshimin e UA 08-2017

Shkarko

UA Organizimi, Struktura, Percaktimi i Sherbimeve dhe Veprimtarise se Institucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor47780382.0589.pdf

UA 04-2020

 

Shkarko

UA 04-202046929520.6693.pdf