Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ 3-2019 – Për udhërrëfyes dhe protokole klinike

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 3-2019 – Për udhërrëfyes dhe protokole klinike33773356.9877.pdf

Udhëzim Administrativ 2-2019- Për rregullimin e çmimit te barnave

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 2-2019- Për rregullimin e çmimit te barnave33729379.4655.pdf

Udhëzim Administrativ 1-2019 – Për veprimtarinë, strukturën dhe funksionet shëndetësore për HIV-AIDS_

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 1-2019 – Për veprimtarinë, strukturën dhe funksionet shëndetësore për HIV-AIDS_33679781.7746.pdf