Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës.( Pjesa e dytë)

  

Shkarko

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës.( Pjesa e dytë)50441066.5826.pdf

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës (pjesa e parë)

 

Shkarko

Udhëzimin Administrativ Nr.09 2017 për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republikën e Kosovës (pjesa e parë)50325922.6778.pdf

Udhëzim Administrativ nr. 06 2017 – për shkollimin dhe licencimin e psikologëve klinikë

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ nr. 06 2017 – për shkollimin dhe licencimin e psikologëve klinikë50217473.5962.pdf

Udhëzim Administrativ – Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 2.compressed

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ – Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 2.compressed50122263.2562.pdf

Udhëzim Administrativ Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 1

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ Nr. 05 2017 – Shkollimi Specialistik – pjesa 1 50038941.2208.pdf

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 04 2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 04 2016 PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NË AKPPM

 

Shkarko

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 04 2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 04 2016 PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NË AKPPM49903737.4055.pdf

Udhëzim Administrativ nr. 01 2017 IMPORTI I INDEVE DHE QELIZAVE

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ nr. 01 2017 IMPORTI I INDEVE DHE QELIZAVE49782418.393.pdf

UA Nr. – 08-2017 – Organizimi, struktura, përcaktimi i shërbimeve dhe veprimtarisë së institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSH)

 

Shkarko

UA Nr. – 08-2017 – Organizimi, struktura, përcaktimi i shërbimeve dhe veprimtarisë së institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSH)33217090.4522.pdf

Udhezim Administrativ Nr. 07-2017 – Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese

 

Shkarko

Udhezim Administrativ Nr. 07-2017 – Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese 33120248.9564.pdf

Udhëzim Administrativ nr. 3-2017 – PËR TRAJTIM MJEKËSOR JASHTË INSTITUCIONEVE SHËNDETËSORE PUBLIKE

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ nr. 3-2017 – PËR TRAJTIM MJEKËSOR JASHTË INSTITUCIONEVE SHËNDETËSORE PUBLIKE31799460.084.pdf

UA – Kushtet për inspektim dhe masat e kontrollit, trajnimi dhe kualifikimi i inspektorëve, në fushën e indeve dhe qelizave humane

 

Shkarko

UA – Kushtet për inspektim dhe masat e kontrollit, trajnimi dhe kualifikimi i inspektorëve, në fushën e indeve dhe qelizave humane31732987.1159.pdf