Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ 09 2015 Mjediset pa tym duhani dhe vendosja e shenjave për ndalimin e pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura

  

Shkarko

Udhëzim Administrativ 09 2015 Mjediset pa tym duhani dhe vendosja e shenjave për ndalimin e pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura49444163.9709.pdf

Udhëzim Administrativ 08 2015 Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike

  

Shkarko

Udhëzim Administrativ 08 2015 Për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike49489630.6399.pdf

Udhëzim Administrativ 11-2015 – Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 11-2015 – Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale68303958.9911.pdf

Udhëzim Administrativ 10-2015- Mbledhja e Premiumeve për sigurimin shëndetësor të Obligueshëm

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 10-2015- Mbledhja e Premiumeve për sigurimin shëndetësor të Obligueshëm68245171.5454.pdf

UA Mbi kërkesat e praktikës së mirë të prodhimit- lëshimit të autorizim prodhimit dhe certifikatës për praktikën e prodhimit te produkteve medicinale

 

Shkarko

UA Mbi kërkesat e praktikës së mirë të prodhimit- lëshimit të autorizim prodhimit dhe certifikatës për praktikën e prodhimit te produkteve medicinale68030276.5652.pdf

Udhëzim Administrativ 06-2015 Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore_Pjesa2

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 06-2015 Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore_Pjesa267890651.6616.pdf

Udhëzim Administrativ 06-2015_Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore Pjesa1

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 06-2015_Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore Pjesa167830298.3641.pdf

Udhëzim Administrativ 05-2015 Bordi i Ankesave

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 05-2015 Bordi i Ankesave67764400.5423.pdf

Udhëzim Administrativ 04-2015 Komisioni për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 04-2015 Komisioni për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale 67659575.5897.pdf

Udhëzim Administrativ 03-2015 Laboratoret Galenike

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 03-2015 Laboratoret Galenike67597907.893.pdf

Udhëzim Administrativ 02-2015 Organizimi, përcaktimi i Shërbimeve dhe Veprimtarisë së Institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 02-2015 Organizimi, përcaktimi i Shërbimeve dhe Veprimtarisë së Institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor67552430.3669.pdf

UA Kushtet e pergjitheshme dhe te veqanta

 

Shkarko

UA Kushtet e pergjitheshme dhe te veqanta46579686.6343.pdf