Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ 05 2016 për ndryshim plotësim të UA: Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore 06 2015

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 05 2016 për ndryshim plotësim të UA: Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore 06 201549627468.5354.pdf

Udhëzim Administrativ 08-2016 Kushtet për kualifikimin dhe trajnimin e personave që kryejnë transpalntimin

  

Shkarko

Udhëzim Administrativ 08-2016 Kushtet për kualifikimin dhe trajnimin e personave që kryejnë transpalntimin 68863222.2859.pdf

Udhëzim-administrativ-07-2016 Mbledhja e Premiumeve për Sigurimin Shëndetësor të Obligueshëm

 

Shkarko

Udhëzim-administrativ-07-2016 Mbledhja e Premiumeve për Sigurimin Shëndetësor të Obligueshëm68802667.3259.pdf

Udhëzim-administrativ-06-2016 Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese

  

Shkarko

Udhëzim-administrativ-06-2016 Për Administrimin dhe Përdorimin e Metadonit për Programe Zëvendësuese 68739572.3538.pdf

Udhëzim Administrativ 04-2016 – Tarifat e shërbimeve të ofruara në AKPPM

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 04-2016 – Tarifat e shërbimeve të ofruara në AKPPM68582282.8831.pdf

Udhëzim Administrativ 03-2016 -Trajtimi mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 03-2016 -Trajtimi mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike68522302.7353.pdf

Udhëzim Administrativ 01-2016- Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor

 

Shkarko

Udhëzim Administrativ 01-2016- Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor68465094.7448.pdf