Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

11-2007 Udhëzim Administrativ: Deponimi, Distribuimi dhe Disperzimi I Produkteve Farmaceutike të Listës Esenciale

 

Shkarko

11-2007 Udhëzim Administrativ: Deponimi, Distribuimi dhe Disperzimi I Produkteve Farmaceutike të Listës Esenciale57093111.0062.pdf

09-2007 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Fletores për Shtatzëna dhe të Fletores së Shëndetit të Fëmijës

 

Shkarko

09-2007 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Fletores për Shtatzëna dhe të Fletores së Shëndetit të Fëmijës57038686.0953.pdf

08-2007 Udhezimi-Administrativ Për shërbimin Spitalor në Kosovë

 

Shkarko

08-2007 Udhezimi-Administrativ Për shërbimin Spitalor në Kosovë56960672.7077.pdf

07-2007 Udhëzim Administrativ: Masat për zvogëlimin dhe kufizimin e pirjes së duhanit

 

Shkarko

07-2007 Udhëzim Administrativ: Masat për zvogëlimin dhe kufizimin e pirjes së duhanit 56896393.8949.pdf

06-2007 Udhëzim Administrativ: Ndalimi I shitjes së prodhimeve të duhanit personave më të rinj se 18 vjeç

 

Shkarko

06-2007 Udhëzim Administrativ: Ndalimi I shitjes së prodhimeve të duhanit personave më të rinj se 18 vjeç56843150.2591.pdf

UA Ndalimi I pirjes së duhanit dhe vendosja e shenjave të ndalimit, shenjëzimi I paketimeve të prodhimeve të duhanit nga prodhuesit dhe importuesit

 

Shkarko

UA Ndalimi I pirjes së duhanit dhe vendosja e shenjave të ndalimit, shenjëzimi I paketimeve të prodhimeve të duhanit nga prodhuesit dhe importuesit56771749.097.pdf

UA Mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesa e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetsore dhe të hyrave vetanake te institucioneve shendetesor

  

Shkarko

UA Mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesa e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetsore dhe të hyrave vetanake te institucioneve shendetesor56619064.6342.pdf

03-2007 Udhëzim Administrativ: Aplikimi I rrezeve joizuese në shëndetësi

 

Shkarko

03-2007 Udhëzim Administrativ: Aplikimi I rrezeve joizuese në shëndetësi56412814.0088.pdf

02-2007 Udhëzim Administrativ: Mbi masat disiplinore dhe gjobat ndëshkimore për kundërvajtje të institucioneve shëndetësore

 

Shkarko

02-2007 Udhëzim Administrativ: Mbi masat disiplinore dhe gjobat ndëshkimore për kundërvajtje të institucioneve shëndetësore56281483.8161.pdf

01-2007 Udhëzim Administrativ: Llojet e Certifikatave Shëndetësore

  

Shkarko

01-2007 Udhëzim Administrativ: Llojet e Certifikatave Shëndetësore56221727.2214.pdf