Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzimi Administrativ 02-2023 për kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore në institucionet private

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ 02-2023 për kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore në institucionet private.pdf

Udhëzimi Administrativ për trajtimin mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ 03-2023 për trajtimin mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike.pdf

Udhëzimi Administrativ Nr. 05-2023 Masat për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijës nga Abuzimi me Narkotikë

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ Nr. 05-2023 Masat për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijës nga Abuzimi me Narkotikë.pdf

Udhëzimi Administrativ Nr. 04-2023

 • Shkarko

  Udhëzimi Administrativ Nr. 04-2023 për Trajtimin Mjekësor dhe Psikologjik të Fëmijës- Viktimë e Abuzimit për t'i ndihmuar në Rehabilitim dhe për t’u ri Integruar në Shoqëri.pdf

Parimet e adoleshencës trajtimi i çrregullimeve gjatë përdorimit të substancave

 • Shkarko

  Udhëzues- Parimet e adoleshencës trajtimi i çrregullimeve gjatë përdorimit të substancave.pdf

Shëndeti mendor në punë

 • Shkarko

  Udhëzues- Shëndeti mendor në punë.pdf

Udhëzimi Administrativ për Shkollim Specialistik

Shkarko

Udhëzimi Administrativ për Shkollim Specialistik39782074.6895.pdf