Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

11-2006 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Ligjit Nr.22 2003 “Për Inspektoratin Sanitar të Kosovës”

 

Shkarko

11-2006 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Ligjit Nr.22 2003 “Për Inspektoratin Sanitar të Kosovës”50910044.1725.pdf

19- 2006 Udhëzim Administrativ:Disperzimi i Listës Esenciale të Barërave në Kujdesin Parësor Shëndetësor

 

Shkarko

19- 2006 Udhëzim Administrativ:Disperzimi i Listës Esenciale të Barërave në Kujdesin Parësor Shëndetësor55771684.6037.pdf

18-2006 Udhëzim Administrativ: Për Databazën e Sistemit të Informimit Shëndetësor

 

Shkarko

18-2006 Udhëzim Administrativ: Për Databazën e Sistemit të Informimit Shëndetësor55596900.3213.pdf

17-2006 Udhëzim Administrativ: Implementimi i kontratës kolektive sektoriale në mes MSH-së dhe FPKSH-së.

 

Shkarko

17-2006 Udhëzim Administrativ: Implementimi i kontratës kolektive sektoriale në mes MSH-së dhe FPKSH-së.55492502.9925.pdf

16-2006 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit të Përkohshëm Ekzekutiv i QKUK-së.

 

Shkarko

16-2006 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit të Përkohshëm Ekzekutiv i QKUK-së.55411402.6961.pdf

15-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi Specialistik pas Diplomik.

 

Shkarko

15-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi Specialistik pas Diplomik.55347118.1633.pdf

14-2006 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Etik Profesional.

 

Shkarko

14-2006 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Etik Profesional.55263956.4879.pdf

13-2006 Udhëzim Administrativ: Licencimi i Psikologëve Klinik dhe Këshilltarëve Psikosocial.

 

Shkarko

13-2006 Udhëzim Administrativ: Licencimi i Psikologëve Klinik dhe Këshilltarëve Psikosocial.50334190.2396.pdf

12-2006 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të Përkohshëm të Profesionisëve Shëndetësor Qytetar jo-Kosovar.

 

Shkarko

12-2006 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të Përkohshëm të Profesionisëve Shëndetësor Qytetar jo-Kosovar.50183898.7248.pdf

10-2006 Udhëzim Administrativ: Lejet Teknike-Teknologjike Profesionale për Prodhimin e Produkteve Ushqimore

 

Shkarko

10-2006 Udhëzim Administrativ: Lejet Teknike-Teknologjike Profesionale për Prodhimin e Produkteve Ushqimore49891513.2358.pdf

09-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi liçencimin e Laboratoreve Galenike dhe Produkteve Galenike në RKS

 

Shkarko

09-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi liçencimin e Laboratoreve Galenike dhe Produkteve Galenike në RKS49829337.9918.pdf

08-2006 Udhëzim Administrativ: Farmakovigjilenca e Produkteve Medicinale për Përdorim Human të Plasuara në Kosovë

 

Shkarko

08-2006 Udhëzim Administrativ: Farmakovigjilenca e Produkteve Medicinale për Përdorim Human të Plasuara në Kosovë49591229.7028.pdf

07-2006 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit Farmaceutik me Pakicë (Barnatoret)

 

Shkarko

07-2006 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit Farmaceutik me Pakicë (Barnatoret)49512959.9506.pdf

05-2006 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Inspektoratit Sanitar në RKS

 

Shkarko

05-2006 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Inspektoratit Sanitar në RKS49421400.3155.pdf

04-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi themelor profesional dhe provimi i licencës për punëtorët shëndetësor

 

Shkarko

04-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi themelor profesional dhe provimi i licencës për punëtorët shëndetësor 49352722.5427.pdf

03-2006 Udhëzim Administrativ: Minimumii Kushteve, Teknike-Mjekësore, Hapësira dhe Personeli, sipas llojit të Instituticionit Shëndetësor

 

Shkarko

03-2006 Udhëzim Administrativ: Minimumii Kushteve, Teknike-Mjekësore, Hapësira dhe Personeli, sipas llojit të Instituticionit Shëndetësor49277580.6936.pdf

02-2006 Udhëzim Administrativ: Formimi dhe Funksionimi i Komisioneve për Vlerësimin e Përmbushjes së Kushteve Teknike dhe Profesionale për Licencim të

 

Shkarko

02-2006 Udhëzim Administrativ: Formimi dhe Funksionimi i Komisioneve për Vlerësimin e Përmbushjes së Kushteve Teknike dhe Profesionale për Licencim të49206795.2259.pdf

01-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi Pagesën e Taksës Administrative për Licencimin e Institucioneve Private Shëndetësore sipas Llojit të Institucioneve

 

Shkarko

01-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi Pagesën e Taksës Administrative për Licencimin e Institucioneve Private Shëndetësore sipas Llojit të Institucioneve49124810.7013.pdf