Ballina / Projektet

Projektet

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN

Banka Botërore (BB) do të mbështesë Ministrinë e Shëndetësisë (MSH) në zbatimin e projektit “ KOMPAS: Qasja Gjithëpërfshirëse e Kosovës për Forcimin e Sistemit Shëndetësor ”. Objektivi i projektit është forcimi i kapaciteteve institucionale dhe qeverisjes për cilësinë e kujdesit.

 

The World Bank (WB) will be supporting the Ministry of Health (MoH) in implementing the “KOMPAS: Kosovo Comprehensive Approach to Health System Strengthening Project”. The objective of the project is to strengthen the institutional capacity and governance for quality of care.

 • Shkarko

  ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN-ENG_compressed.pdf

 • Shkarko

  ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK ENG_compressed.pdf

 • Shkarko

  Korniza e Menaxhimit Mjedisor dhe Social_compressed.pdf

 • Shkarko

  LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP) ENG_compressed.pdf

 • Shkarko

  Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit_compressed.pdf

 • Shkarko

  PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË PUNËS (LMP)_compressed.pdf

 • Shkarko

  Stakeholder Engagement Plan ENG_compressed.pdf