Ballina / Procedurat Standarde Operative

Procedurat Standarde Operative

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave të Flakonëve të Përdorur të Vaksinave Covid-19 dhe Materialit tjetër ndihmës

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE TË FLAKONËVE TË PËRDORUR TË VAKSINAVE COVID-19 DHE MATERIALIT TJETËR NDIHMËS.pdf

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave Radioaktive

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE RADIOAKTIVE.pdf

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave Patologjike

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE PATOLOGJIKE.pdf

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave Medicinale të Mjeteve të Mprehta

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE MEDICINALE TË MJETEVE TË MPREHTA.pdf

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave Kimike

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE KIMIKE.pdf

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave Infektive

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE INFEKTIVE.pdf

PSO- Menaxhimi i Mbeturinave Farmaceutike- Citotoksike

 • Shkarko

  PSO- MENAXHIMI I MBETURINAVE FARMACEUTIKE- CITOTOKSIKE.pdf

Inicimi i aktiviteteve të Prokurimit për kontratë për punë ndërtimore

 • Shkarko

  PSO- Inicimi i aktiviteteve të Prokurimit për kontratë për punë ndërtimore.pdf

Manuali i I-rë i Procedurave Standarde të Infermierisë në KPSH (Serb.)

 • Shkarko

  Manuali i I-rë i Procedurave Standarde të Infermierisë në KPSH (Serb.).pdf

Manuali i I-rë i Procedurave Standarde të Infermierisë në KPSH

 • Shkarko

  Manuali i I-rë i Procedurave Standarde të Infermierisë në KPSH.pdf

PSO për inicim të aktiviteteve të Prokurimit për furnizim me barna nga LE

 • Shkarko

  PSO për inicim të aktiviteteve të Prokurimit për furnizim me barna nga LE.pdf