Ballina / Marrëveshjet

Marrëveshjet

Aleanca GAVI dhe Qeveria e Republikës së Kosovës- Marrëveshje Kornizë e Partneritetit për Mbështetje me Vaksina dhe ose para të gatshme- Janar 2024

  • Shkarko

    Aleanca GAVI dhe Qeveria e Republikës së Kosovës- Marrëveshje Kornizë e Partneritetit për Mbështetje me Vaksina dhe ose para të gatshme- Janar 2024.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi në mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Koalicionit të Strehimoreve të Kosovës

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi në mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Koalicionit të Strehimoreve të Kosovës38196618.8152.pdf

Marreveshje Bashkepunimi MSH Klinika Augsburg Gjermani

 

Shkarko

Marreveshje Bashkepunimi MSH Klinika Augsburg Gjermani38088862.2951.pdf

Memoranum Bashkëpunimi MSH – CISCOMS

  

Shkarko

Memoranum Bashkëpunimi MSH – CISCOMS38043081.3328.pdf

Memorandum Mirëkuptimi MSH-KK Ferizaj

 

Shkarko

Memorandum Mirëkuptimi MSH-KK Ferizaj37996802.6084.pdf

Memorandum Bashkëpunimi MSH – OJQ, Gjysëmhena e kuqe

 

Shkarko

Memorandum Bashkëpunimi MSH – OJQ, Gjysëmhena e kuqe37925256.0712.pdf

Marrëveshje Mirëkuptimi NGO – MSH –

 

Shkarko

Marrëveshje Mirëkuptimi NGO – MSH –37822617.0341.pdf

Marrëveshje Mirëkuptimi MSH – MHRA

 

Shkarko

Marrëveshje Mirëkuptimi MSH – MHRA37770017.2863.pdf

Marrëveshje Mirëkuptimi MHRA – MSH

 

Shkarko

Marrëveshje Mirëkuptimi MHRA – MSH37694358.2771.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – SR Pejë

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – SR Pejë37640079.8289.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – QSHM Ferizaj

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – QSHM Ferizaj37582042.2921.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – QKUK

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – QKUK37471147.9955.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – QIRSKP

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – QIRSKP37408001.7918.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Project Hope

  

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Project Hope37129676.4366.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Lux Dev

  

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Lux Dev37069004.4577.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Gjysëmhena e Kuqe

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Gjysëmhena e Kuqe36977187.5632.pdf

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Ministria e Drejtësisë

 

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi Ministria e Shëndetësisë – Ministria e Drejtësisë36847086.6925.pdf

Kontratë Kolektive Sektoriale neni 5

 

Shkarko

Kontratë Kolektive Sektoriale neni 536424657.7132.pdf

Marrëveshje bashkpunimi në mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Koalicionit të strehimoreve të Kosovës

  

Shkarko

Marrëveshje bashkpunimi në mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Koalicionit të strehimoreve të Kosovës36122088.2287.pdf

Marreveshje Bashkepunimi MSH – MSH Tirane

 

Shkarko

Marreveshje Bashkepunimi MSH – MSH Tirane47185553.0431.pdf

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed

 

Shkarko

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed47208540.4949.pdf

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor

 

Shkarko

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor47297490.8218.pdf