Ballina / Raportet

Raportet

Takimi i 3-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 3-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1954416110.5633.pdf

Takimi i 4-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 4-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1954367843.3757.pdf

Takimi i 5-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 5-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1954288968.0983.pdf

Takimi i 6-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 6-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1953963462.1465.pdf

Takimi i 7-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 7-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1953851772.1366.pdf

Raporti i 8-të i Bordit Këshilldhënës për Covid-19

 

Shkarko

Raporti i 8-të i Bordit Këshilldhënës për Covid-1953781200.0115.docx

SHQIP – Raporti NHA 2020

 

Shkarko

SHQIP – Raporti NHA 202053682121.366.pdf