Ballina / Raportet

Raportet

Raporti narrativ i Planit te Integritetit 2023

 • Shkarko

  Raporti narrativ i Planit te Integritetit 2023.docx

Raporti Vjetor i Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2022

 • Shkarko

  Raporti Vjetor i Ministris së Shëndetësisë për vitin 2022.pdf

Kosovo eHealth Feasibility Study Development

 • Shkarko

  Final Report- Kosovo eHealth Feasibility Study Development.pdf

Zhvillimi i studimit të Fizibilitetit për eHealth në Kosovë

 • Shkarko

  Raporti Final- Zhvillimi i studimit të Fizibilitetit për eHealth në Kosovë.pdf

Plani i punës i Ministrisë së Shëndetësisë 2023

 • Shkarko

  Plani i punës i Ministrisë së Shëndetësisë 2023.pdf

Raporti i Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2022

 • Shkarko

  Raporti i Auditimit për pasqyrat financiare të MSh-së për vitin 2022.pdf

Strategic Risk Assessment Results

 • Shkarko

  Strategic Risk Assessment Results - eng.pdf

Rezultatet e Vlerësimit Strategjik të Rreziqeve në Kosovë

 • Shkarko

  Rezultatet e Vlerësimit Strategjik të Rreziqeve në Kosovë .pdf

Raporti vjetor i ankesave viti 2022

 • Shkarko

  Raporti vjetor i ankesave viti 2022.docx

PASQYRAT VJETORE FINANCIARE 2022

 • Shkarko

  PASQYRAT VJETORE FINANCIARE 2022.docx

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026

 • Shkarko

  Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026- Ministria e Shëndetësisë.pdf

Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për MSh-2021

 • Shkarko

  Ministria-e-Shëndetesise_Plani-i-Veprimit-2021.pdf

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 2021

Shkarko

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 202140336815.9939.DOCX

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 2021

Shkarko

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 202140087492.5091.DOCX

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 2021

Shkarko

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 202140011277.0719.docx