Ballina / Raportet

Raportet

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË PËR VITIN 2021

 

Shkarko

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË PËR VITIN 202154534145.0008.pdf

SHQIP – Raporti NHA 2019

 

Shkarko

SHQIP – Raporti NHA 201953486890.9041.docx

ENG – Raporti NHA 2019

 

Shkarko

ENG – Raporti NHA 201953333912.6474.docx

SRB – Raporti NHA 2019

 

Shkarko

SRB – Raporti NHA 201953197135.4091.docx

SHQIP – Raporti NHA 2018 – 11 Korrik 2021 – Final me Aneksin 1

  

Shkarko

SHQIP – Raporti NHA 2018 – 11 Korrik 2021 – Final me Aneksin 153082505.0505.docx

SRB – Raport NHA 2018 – 11 07 2021 – Final & Aneks 1

 

Shkarko

SRB – Raport NHA 2018 – 11 07 2021 – Final & Aneks 152953152.5746.docx

ENG – NHA Report 2018 – 11 July 2021 – Final with Annex 1

 

Shkarko

ENG – NHA Report 2018 – 11 July 2021 – Final with Annex 152883687.133.docx

Raporti vjetor i ankesave 2021

   

Shkarko

Raporti vjetor i ankesave 202152816433.7361.docx