Ballina / Konkurse

Konkurse

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive qe nuk kanë kaluar

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 09.08.2022

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 05.08.2022

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 03.08.2022

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-6

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-5

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-3

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-2

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-1

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK)

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë - Te Refuzuar

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 17.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 10.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 06.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 04.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë- Nuk kanë kaluar 11.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 11.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 18.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë-Nuk kanë kaluar 18.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë-Nuk kanë kaluar 24.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 24.10.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 17.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 15.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 10.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 09.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 08.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 07.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 03.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 02.11.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 08.12.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 07.12.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 06.12.2022

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 02.12.2022

Rezultati nga konkursi për mjek në Dubravë

Njoftim për dhënje të Kontratës

Rezultatet e konkursit për pozitën e punës Psikolog në NJSHB në Prizren

Konkurs për mjekë NjShB në Dubravë (2)

Konkurs për Infermier për NJShB në Gjilan (2) dhe NjShB në Dubravë (11)

Konkurs për Psikolog Klinik NjShB në Dubravë (1)

Konkurs për Drejtor Ekzekutiv në AKPPM