Ballina / Konkurse

Konkurse

Konkursi i plotesuar për Specializime

Konkursi i plotesuar për Specializime

Në përputhje të plotë me UA 01/2023, Ministria e Shëndetësisë ka plotësuar konkursin e hapur për specializime me datë 08. 05. 2023, i cili është dashur të plotësohet në kategorinë II (KPSh) me dy komuna (Malishevë dhe Klinë), të cilat për shkak të një lëshimi teknik nuk ishin përfshirë.
Me që rekomandimi i Bordit për Shkollim Specialistik është plotësuar me datë11.05.23 dhe vendimi nga ana e Ministrit është nënshkruar me datën 11.05.23, konkursi ( i plotësuar) mbetet i hapur 15 ditë nga kjo datë.
 
Bashkëlidhur konkursi i plotësuar!
 

 • Shkarko

  Konkursi i plotesuar për Specializime.doc

Konkurs për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Konkurs për Shkollim Specialistik.doc

Konkurs për Zyrtar të lartë ligjor

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar i lartë ligjor.pdf

Konkurs për Zyrtar të lartë për buxhet dhe financa

 • Shkarko

  Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa.pdf

Konkurs për Analist të Lartë të Buxhetit

 • Shkarko

  Analist i lartë i buxhetit-konkursi.pdf

Konkurs për Specialist të Psikologjisë Klinike- Psikolog Klinik

Aplikacioni për punësim

Konkurs për Zyrtar të Depos

Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa.pdf

Konkurs për Infermier